Dokonanie rezerwacji poprzez stronę internetową, telefonicznie, email oraz booking.com oznacza akceptacje regulaminu.

Regulamin

1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Doba pobytu w apartamencie rozpoczyna się od godziny 15:00 i trwa do godziny 11:00.
3. Niewymeldowanie się do godz. 11:00 skutkuje naliczeniem opłat za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
4. Właściciel może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
5. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Gość niezwłocznie powinien poinformować Właściciela.
6. Gość wyraża zgodę na pobranie kaucji za apartament w wysokości 300 zł gotówką. Kaucja będzie zwrócona w dniu wyjazdu, jeśli apartament zostanie zwrócony w stanie wolnym od zniszczeń.
7. Za szkody powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Zatajenie szkody nie zwalania z obowiązku jej pokrycia.
8. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
9. W apartamencie obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.
10. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
12. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencie i na terenie całego obiektu, a także za pojazdy pozostawione na miejscu postojowym.
13. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconej kwoty. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie apartamentu innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu, za który uiścił należną opłatę.
14. Gość zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieprzesuwania/nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
15. Do Apartamentu przynależy zewnętrzne miejsce postojowe zabezpieczone słupkiem parkingowym. Właściciel nie bierze odpowiedzialności za zajęcie niezabezpieczonego miejsca postojowego przez osoby trzecie.
16. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Właściciela Apartamentu (dostawa mediów, w tym Internetu, TV, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament.
17. Gość zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna podczas rezerwacji.
18. Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania zasad ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00).
19. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 250 zł. za zakup i wymianę zamka.
20. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, Właściciel apartamentu ma prawo anulować rezerwację. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają zwrotowi - z potrąceniem kwot należnych za usługi już wykonane.
21. Wykorzystanie wizerunku apartamentu do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Właściciela.
22. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Właściciel/Opiekun apartamentu jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu, włącznie z asystą Policji.
23. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
Copyright © 2019 Sea & You.  All Rights Reserved